Darksky.net API aanvragen

Toch nog even voor de volledigheid, het aanvragen van een API-key. Ga naar www.darksky.net

Ga naar Developers

Selecteer Sign-Up

Geef een email-adres op en verzin een wachtwoord. Wachtwoord heb je later nodig bij eventueel troubleshooten.

Je krijgt een API-key die je nodig hebt in de Bascom Arduino-Mega software.

Na een tijdje draaien van het weerstation is te controleren hoeveel calls per dag er worden gedaan. Hier een weekoverzicht. Zorg dat het script in de Bascom software zodanig is opgebouwd dat er niet meer dan 1000 calls per dag plaatsvinden.

Maandoverzicht.