Achtergrond kleur en logo’s

In de Bascom-AVR code zijn de kleuren (Crimson, FloralWhite etc.) keihard opgenomen. Stel dat je een andere achtergrond kleur wilt, houdt er rekening mee dat de gebruikte logo’s een zwarte achtergrond hebben. Gelukkig is met een klein trucje deze zwarte logo achtergrond aan te passen aan de achtergrond kleur.

Kopieer de
Sub Lcd_show_bgc(byval Xoffset As Word , Byval Yoffset As Word)
subroutine en noem hem bijvoorbeeld
Sub Lcd_show_bgc_spec(byval Xoffset As Word , Byval Yoffset As Word)

De call om een logo met aangepaste achtergrond op het scherm te zetten wordt dan

Background_color = Blue
Restore Clear_day
Call Lcd_show_bgc_spec(20 , 54)

Maak een nieuw variabele aan genaamd background_color en stop daar de background color in

In de gekopieerde routine pas het gele gedeelde aan

De achtergrond van het logo zal nu dezelfde kleur aannemen als de achtergrond kleur van het geheel.